ConQuaestor Logo

Procesmanagement onderzoek 2012 - Innovatie

Al jaren wordt in de business process management (BPM) wereld gesproken over de steeds maar toenemende snelheid waarin de omgeving rondom organisaties verandert. Regelgeving komt in een steeds hoger tempo, markten zijn volatiel, de klant is bewuster en mondiger dan ooit en de time-to-market was nog nooit zo belangrijk. Geen wonder dan ook dat innovatie hoog op de agenda staat en het thema is van menige publicatie en congres. Na kritische studie blijkt dat ons vakgebied geen kant en klaar antwoord heeft op de roep om innovatie. We hebben volwassen en beproefde methoden om efficiency, kwaliteitsverbetering en risicobeheersing te bevorderen, maar hoe bevorderen we innovatie?

Is BPM eigenlijk niet tegenstrijdig aan innovatie? Door alle werkwijzen tot in detail vast te leggen, van medewerkers te verwachten dat ze zich hier exact aan houden en drempels op te werpen om deze werkwijzen te veranderen, zou het best kunnen zijn dat veel innovaties in de kiem worden gesmoord.

Of is BPM juist de enabler van innovatie die ons helpt producten op nieuwe wijzen aan de klant aan te bieden. Door barrières weg te nemen om nieuwe klantprocessen mogelijk te maken, te veranderen of te versnellen? Door structuur te bieden aan het innovatieproces en time-to-market te verkorten?

Wat is in de praktijk de waarheid? BPM als vriend of vijand van innovatie? Omdat de wetenschap hierop nog geen antwoord heeft, probeert ConQuaestor hierop haar licht te schijnen via ons jaarlijkse BPM onderzoek met als thema Innovatie.

In dit onderzoek bekijkt ConQuaestor BPM in de context van de organisatie, zoals weergegeven in ons Operational Excellence Framework:

ConQuaestor BPM Framework
Figuur: ConQuaestor Operational Excellence Framework


Klik hier om direct deel te nemen


Dit onderzoek wordt georganiseerd met behulp van de ConQuaestor
onderzoeksapplicatie exclusief gemaakt door en voor ConQuaestor